ریاست معارف بلخ، ازیک هزار عالم دین و طلاب مدارس علوم دینی امتحان اخذ نمود

افغانستان گزارش ها
Spread the love

مسئولین ریاست معارف بلخ میگویند: “از یک هزار عالم دین و طلاب مدارس دینی بخاطر سهولت، همکاری و جذب آنها در دوایر دولتی و بدنه حکومت امتحان اخذ نموده است.
مولوی عبدالجلیل شهید خلیل رئیس معارف بلخ می‌گوید: “طی مدت شش ماه، ریاست معارف به همکاری مسئولین مدارس علوم دینی، در ولایت بلخ توانسته بیش از یک صدهزار طالب علوم دینی را در بیش از هفتصد باب مدرسه دینی سروی و راجستر نموده، و تحت نصاب آموزشی ریاست معارف قرار دهند؛ که امروز از یکصد و پنجاه باب مدرسه علوم دینی بیش از یک هزار طلبه دینی شامل امتحان گردیده است”.
به گفته رئیس معارف بلخ: “امتحان از مضامین علوم دینی که در مدارس تدریس می‌گردد، گرفته می‌شود و شاملین امتحان، در سویه‌های چهارده پاس و لسانس می باشند”.
مولوی محمد نعیم بلخی آمر شهری ریاست معارف بلخ می‌گوید: “در اینجا هرکسی بر اساس استعداد و شایسته‌گی علمی خویش موفق می‌شوند”.
اشتراک کننده‌گان با ابراز خرسندی؛ از راه اندازی چنین امتحان‌ها خواهان شفافیت در امتحان و نتایج آن هستند.
این امتحان به مدت سه روز ادامه دارد، بعد از حاکمیت امارت اسلامی این نخستین باریست، که امتحان سویه دینی از طلاب مدارس علوم دینی گرفته میشود.
محمد صادق رضایی

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *