نهاد رسانه‌یی افغانستان: حدود ۷۹ درصد خبرنگاران شغل شان را از دست داده اند

افغانستان خبرها گزارش ها
Spread the love

نهاد رسانه‌یی افغانستان: حدود ۷۹ درصد خبرنگاران شغل شان را از دست داده اند
نهاد رسانه یی افعانستان امروز دوشنبه، ۲۰ جدی کنفرانس را در پیوند به اعلام نتیجه تحقیق در مورد خبرنگاران افعانستان برگزار کرد.
این تحقیق پیرامون وضعیت اقتصادی خبر نگاران  و کارمندان رسانه‌یی به روش میدانی (توضیح پرسش)  نامه به خبر نگاران یک‌نیم ماه قبل، از سوی نهاد رسانه‌یی افغانستان آغاز شده بود، نتیجه آن ام‌روز به رسانه ها بیان شد.
از میان ۴۶۲ تن از  پاسخ دهنده گان  ۸۴ درصد آنان مرد وبیش‌تر از ۱۵ درصد  آنان زن بودند.”
خبرنگارانی که این پرسشنامه را دریافت کرده بودند،ابراز داشتند که بعد از تحولات اخیر حضور زنان در رسانه رو به کاهش است.
آقای قاسمی ابراز داشتند که وضعیت بد اقتصادی، نبود کار و نبود امنیت شغلی از جمله چالش های عمده خبرنگاران است.
سید دل آقا قاسمی ریس اجرایی نهاد رسانه یی افغانستان گفت: این تحقیق نشان می‌دهد که۷۹درصد خبرنگاران  بعد از تغییر رژیم شغل شان را از دست داده اند، این وضعیت باعث شده که خبر نگاران از رسانه به کارهای شاقه و روزمزد رو بیاورند و تامین معیشت کنند.
به گفته آقای قاسمی:”ارقام به دست آمده این نهاد نشان می‌دهد که حدود ۵۶,۲۸ درصد خبرنگاران قبل از تغییر حکومت در وضع اقتصادی متوسط به سر می‌برده اند؛ در حالی که بعد از سقوط حدود ( ۶۷,۳۲ ) درصد در وضعیت بحرانی اقتصادی قرار دارند و تنها ۴,۹۸ درصد، متوسط را انتخاب کردند.”
در فرجام نتیجه‌ی تحقیق نشان‌دهنده روزگار نه‌چندان خوب خبرنگاران در افغانستان است.
بهر اساس آمار به دست آمده از تحقیق این نهاد، خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر رضایت آنان از کارکردی های نهادهای حمایت از خبرنگاران، نیز پاسخ منفی داشته اند.
از میان ۴۶۲ خبرنگار و کارمند رسانه یی شامل در این نظرسنجی حدود ۲۸۴ تن که ( ۶۱,۴۷) درصد می‌شود، از کارکردهای نهادهای حامی خبرنگار در بیست سال گذشته، راضی نبوده اند.
وضعیت بد اقتصادی، نبود امنیت جانی و مادی، کمبود کار، ادامه خشونت ها و نبود امنیت شغلی از عمده چالش های سد راه کار رسانه یی دراین کشور است، اما با وجود این همه خبرنگاران افعانستان محکم و با اقتدار ایستاده اند و از درد مردم روایت می‌کنند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *