گروه لبخند، با لباس های گرم زمستانی برای 150 کودک خیابانی لبخند هدیه کرد

افغانستان گزارش ها
Spread the love

به گزارش خبرگزاری توانا احمد وحید جلیلی، عضو گروه لبخند به توانا گفت که این برنامه یک ماه پیش آغاز شد و در آن مرحله اعضای تیم آنها نخست به جمع آوری و خرید لباس ها پرداختند.
آقای جلیلی افزود که افراد خیر یازده صد دالر کانادایی و 50 هزار افغانی برای این گروه کمک کرده و تیم آن ها برای کودکان خیابانی دست‌کش زمستانی، کلاه و کورتی خریداری کرده اند.
در همین حال، افراسیاب عرب‌زاده، عضو گروه لبخند می گوید که اطفال کارگر بیشتر از پیش نیاز به توجه جدی همه اقشار مختلف در داخل و بیرون از کشور ضرورت دارند تا بتوانند به تحصیلات شان ادامه دهند ولی برعکس آنها مجبور به کار های شاقه اند.
این در حالیست که پس از تغییر رژیم اداره یونیسف از میزان فقر بلند در افغانستان هشدار داده بود.

احمد شکیب نظری

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *