افغان‌های انتقال شده به بریتانیا چرا هنوز هم در هوتل‌ها زنده‌گی می‌کنند؟

افغانستان گزارش ها
Spread the love

وزارت داخلۀ این کشور می‌گوید، از جملۀ ۱۷ هزار نفری‌که به این کشور انتقال شده‌اند ۱۲ هزار آن‌ها در چندین مرحله از هوتل‌ها خارج و در خانه‌ها سکونت داده خواهند شد.

۱۷ هزار افغان شش ماه پیش به دنبال سقوط کابل به بریتانیا منتقل شده‌اند.

روزنامه تایمز بریتانیا می‌نویسد که وزارت داخلۀ این کشور تلاش می‌کند تا نخست ۱۲ هزار نفر از این افغان‌ها را در چندین مرحله در خانه‌ها سکونت دهد، اما دیگران امکان دارد برای مدت یک سال در هوتل‌ها باقی بمانند.

خبرگزاری توانا نصیر ولیزاده

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *