مهم‌ترین نکات فرمان در باره حجاب زنان:

افغانستان گزارش ها
Spread the love

1-بهترین حجاب چادری است

2-حجاب سیاه با چادر که چسپ نباشد و اندام های وجود از آن معلوم نشود,حجاب شمرده ميشود.

3-پوشيدن روی زنان و دختران جوان در صورت روبرو شدن با اشخاص نامحرم برای جلوگیری ازفساد, ضرور ميباشد.

4-در صورت عدم مراعات حجاب اسلامی,خانۀ زن بد حجاب نشانی و برای مرداش توصیه ميشود.

5-اگر بار دوم تکرار شود مرد محرم فاميل يعنی شخص اول نکوهش و توصیه میشود.

6-اگر باز هم تکرار شود رئیس فاميل برای سه روز زندانی میشود.

7-اگر باز هم اصلاح نشد رئیس فامیل به ارگان های عدلی معرفی ميشود.

8-اگر کارمند دولت حجاب را مراعات نکند از وظیفه اخراج ميشود.

9-اگر محارم کارمندان دولت حجاب را مراعات نکند وظيفۀ پدر, برادر و شوهر شان به حالت تعلیق در مياید.

توانانیوز ــ شومیسی یعقوبی

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *