فدراسیون نهاد های ژورنالیستان ورسانه های افغانستان امروز میزبان نشست مشورتی پیرامون وضعیت خبرنگاران ، آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه ها در کشور بود.

افغانستان گزارش ها
Spread the love

درین نشست که شماری از اساتید سر شناس و ورزیده دانشکده ژورنالیزم ، چهره های مطرح مطبوعاتی و اعضای هیت رهبری فدراسیون وهیت مدیره صندوق حمایت مالی ژورنالیستان حضور داشتند، روی چالش ها و فرصت های فرا راه خبرنگاران ، رسانه ها و آزادی بیان بحث وتبادل نظر صورت گرفت .

پوهنوال استاد محمد شفیق وردک استاد دانشکده ژورنالیزم پوهنتون کابل نیز یکتن ازشرکت کننده گان بود . استاد شفیق خلا های موجود در برخی از اسناد تقنینی و همچنان بد اخلاقی خبرنگاری را به عنوان بخشی از مشکلات یاد آوری کرده افزود که . قوانین افغانستان در برخی از موارد منجمله منافع ملی حرف مشخصی ندارند و این امر سبب سو تفاهمات و حتی تقابل میگردد .این استاد کار کشته عرصه خبرنگاری افزود که تعریف دقیق و همه پذیر منافع ملی وبرخی از اصطلاحات قابل تفسیر در قوانین ، یک نیاز جدیست.

پوهنوال شفیق همچنان علاوه کرد که

بازنگری مجدد و عملی شدن کود های اخلاقی خبرنگاری ، ممد خوبی برای معیاری شدن ژورنالیزم در کشور خواهد بود.

استاد رحیم الله حریفال عضو بورد علمی اکادمی علوم افغانستان روی میکانیزمی برای ایجاد شفافیت در کار نهاد های خبرنگاری تاکیده کرده و افزود که کمیته های مشخصی باید برای امور مشخص به کار گماشته شوند.

رییس صندوق حمایت مالی ژورنالیستان افغانستان محمد آصف وردک همه نهاد ها ، خبرنگاران و رسانه ها را به کار مشترک و هم آهنگ فراخوانده و گفت که نباید مانند گذشته با خون و مجبوریت خبرنگاران معامله صورت گیرد. رییس صندوق حمایت مالی ژورنالیستان ، شفافیت و حسابدهی را دو رکن عمده و اساسی اعتماد سازی و پیشرفت در راه تامین حقوق خبرنگاران خواند .

حامد مایار رییس افغان پرس کلپ ، جلب اعتماد و همکاری میان نهاد های خبرنگاری را یک اصل مهم خوانده و پیشنهاد کرد تا همه در دیدار های رودر رو و دوامدار ، راه های مشترک حل مشکلات را حجستجو نمایند .

تاج محمد احمدزاده رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان و خبرنگاران افغانستان روی دوام مشوره ها و نشست های ممتد کاری تاکید کرده و از حاضرین خواست تا نشست های مشورتی با چهره های علمی و اکادمیک را به تقویم دوامدار کاری تبدیل نمایند .

صمیم فروغ فیضی ، فوزیه فرحت احمد ضیا رحیمزی وشماری دیگر از شرکت کنندگان نیز ضمن سخنرانی های شان راهکار هایی را به مجلس ارایه کردند.

شرکت کنندگاه این نشست ارایه تصویر واقعی از وضعیت ژورنالیستان و رسانه ها در کشور را نیازی برای درک بهتر حقایق از سوی جهان خواندند .

درنشست تصمیم اتخاذ شد تا میکانیزم های مشخصی برای حل پاره ای از مشکلات ترتیب و به نشست اینده ارایه گردد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *