روز جهانی عصای سفید «روز نابینایان» در انستیتوت مسلکی روشندلان تجلیل شد.

افغانستان گزارش ها
Spread the love

از روزجهانی عصای سفدی ( روزنابینایان) با حضور ریس اداره تعلمات تخنیکی و مسلکی و نامگذاری نابینایان به روشندلان برای نابینایان کشور از طرف امارات اسلامی در انستیتوت مسلکی روشندلان تجلیل شد.

15اکتبر که برابر است 23میزان روز جهانی« نابینایان» است که ازین روز  در سراسر جهان با مراسم با شکوه تجلیل می شود.

خبرگزاری توانا: از روز جهانی عصای سفید «نابینایان» در انستیتوت مسلکی روشندلان امروز یکشنبه، 23 میزان 1402 که مصادف است به 15 اکتبر روز جهانی نابینایان در انستیتوت مسلکی روشندلان در کابل بزرگداشت شد.

گفتنی است که، در این انستیتوت حدود 310 روشندل از صنف« اول تا سیزده هم» درس می خوانند. بعضی ازین روشندلان از ولایات نزدیک به کابل توسط ترانسپورت انستیتوت آورده شده و دوباره به خانه های شان انتقال داده می شوند.

این اداره در «15ولایت کشور نمایندگی» داشته و در دو رشته اداره و مدیرت و فقه وعقیده تعلیم می فعالیت دارد و در تعلیم و تربیه یک دیپارتمنت برای شان اختصاص داده شده است و همچنان با علاقه خودشان می توانند در امتحان کانکور عمومی نیز اشتراک نمایند.

انستیتوت مسلکی روشندلان 70 شاگرد از طبقه اناث دارد که مانند سایر مکاتب دخترانه از صنف اول تا شش مصروف آموزش اند و 16 معلم از طبقه اناث در این انستیتوت مصروف تدریس اند.

 

محفل که به مناسبت 15اکتبر برگزار شده بود با تلاوت زیبایی طفل نابینا بنام خواجه صدیق الله طفل حنجره طلایی آغاز شد.

بعد آمر انستیتوت اداره تعلمات تخنیکی و مسلکی، انجنیر نور محمد فیضی گفت: به تمام وعده های که به شاگردان خود داده ام  عمل خواهم کرد، و سطع دانش شان را بلند خواهیم برود و پلان های خوبی برای بهبود انستیتوت دارد. او هم چنان افزود همه عصاتید این انستیتوت افراد مسکلی اند و برای همه روشندلان عزیز اطمینان میدهیم امارات اسلامی از هیچ نو امکانات در قبال شان دریغ نخواهد کرد و فعلن در امکانات ما محدودیت های وجود دارد.

استاد این انستیتوت که خودش هم نابینا است می گوئید: کشور ما چون در مشکلات خودش غرق است نتوانسته مشکلات نابینایان را حل کند و پاسخ گو باشد،  اطفال نابینا در ولایات دور دست از آموزش محروم اند،  کتاب وجود ندارد، هیچ دانشگاه و موسسه یی حاضر نیست برای یک نابینا بورسیه بدهد و آنان را قبول نمایند،  افراد تحصیل یافته نابینا نمی توانند وظیفه یی یا شغلی داشته باشد وزارت خانه مثلی، مخابرات شاروالی غیره….. نابینایان به امراض جسمی و روحی  مبتلا اند و باید درمان شوند، ما حتا سلاحیت افتاح و دست گیری حساب های خود را نداریم،  و در آخیر بیاید تا حقوق نابینایان را در جامعه به رسمیت بشناسیم.

احمد علی حسینی ریس بنیاد روشندلان گفت: برگزاری این محفل که به مناسبت روز جهانی نابینایان برگزار شده است پیامش اتحاد اتفاق و همدلی است و بیاید این ها را از خود شروع نمایم، و با اظهار خرسندی گفت در یک سال برای ما دو مدال داده شده است و در طول 40یا 50سال که این مکتب که حالا به انستیتوت ارتقاع کرده است بنام نابینایان بود که حالا از سوی امارات اسلامی بنام روشندلان مسما شده است و هم چنان گفت پیروزی امارات اسلامی  را معجره خواند و از امارات اسلامی خواست تا برای شاگردان شان غذای برای  چاشت شان فراهم کنند.

در این محفل مولوی غلام حیدر  شهامت ریس ادراه تعلمات تخنیکی و مسلکی نیز حضور داشت و به مناسبت این روز گفت که، نابینایان را خدا«ج» دوست دارد از 414 سوره یکی برای شما نازل کرده است. کشوری که تمام دنیا برای نارامی و بی ثباتی این کشور هم دست بوده اند به رهبری یک نابینایان از اشغال نجات داده شده است.

او هم چنان افزود: پشنهاد کردیم کارمندان بینایی ما را به دیگر انستیتوت ها انتقال بدهند و جانشین شان از نابینایان مه از همین انستیتوت ها فارغ التحصیل شده اند شوند. و این نابینایان استن که در جهان افتخارات زیادی کسب کرده اند بهترین قرآن خوان و شاعر از جمله شما ها است پس اگر خداوند «ج» یک نعمت را از شما گرفته است نعمت های دیگری به شما عطا کرده است، و وعده می دهیم مشکلات تان را که ارایه کردن حل نمایم، و با وزارت حج اوقاف و صحت عامه تفاوم نامه یی امضاء کرده ایم برای سهولت بیشتر برای شما و تا سال اینده امید وار استیم محفل با شکوه با حضور پر رنگ مقامات برای تان برگزار نمایم و نظر به امکانات ما لیلیه و غذا هم چنان فراهم خواهد شد. چنان که حالا امکانات ما ایجاب برای این موضوعات نمی کند اما وعده می دهیم در تلاش انجامش استیم. و امارات اسلامی برای همه دلسوز است و همه مشکلات حل می شود و شما ها را در مساجد و مدارس به عنوان قاری ها و استاتید استخدام می کنیم.

در اخیر این محفل برای تقدیر کرد برای آمر انستیتوت آمر دیپارتمنت و استاد این انستیتوت تقدیرنامه داده شد.

 

نیلاب رحیمی.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *