افغانستاناقتصاد و توسعهخبرها

اطاق تجارت: اگر پول منجمد شده آزاد نگردد مسئولیت فاجعه بدوش جامعه جهانی است

اتاق های تجارت افغانستان:
اگر پول منجمدشده افغانستان آزاد نشود مسئولیت فاجعه به دوش جامعه جهانی است!

امروز۲ جدی، اتاق های تجارت افغانستان طی یک کنفرانس خبری از امریکا و جامعه جهانی خواست تا هرچه زودتر 2.5 میلیارد دالر پول منجمد شده تاجران، کارخانه داران، صنعت‌کاران و سکتور خصوصی افغانستان را آزاد نماید.
شیرباز کمین زاده گفت؛ “پنج هزار کارخانه تولیدی کشور به قلت شدید مواد خام مواجه شده که علت اصلی آن بندش سیستم سویفت در افغانستان،منجمد ساختن 2.5 میلیارد دالر دارایی های تاجران درجمع 9.5 میلیارد دالر افغانستان، از جانب ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی است که عمدتا پول های تضمین شرکتها و فابریکات است”.

کمین زاده می افزاید: “علت اصلي بحران اقتصادی مسدود شدن مراودات مالی، در تعلیق ماندن مصارف و هزینه ی پروژه های عمرانی و منجمد شدن پولهای خریداری مواد خام و یا فروشات سنگ‌های قیمتی و میوه خشک است که از اثر تعذیرات جامعه جهانی و ایالات متحده به میان آمده”.
به گفته آقای شیرباز ‌کمین زاده پول۲۸۰ شرکت ساختمانی و سرکسازی در بانک جهانی بند شده، که پروژه های عمرانی را به اتمام رسانده بودند.
وی اضافه نمود در چهارصد هزار شغلی؛ که در پنج هزار فابریکه موجود است؛ ۳۵ هزار این شغل ها مربوط طبقه اناث است که به تداوم تعذیرات از دست میدهند.

معاون اتاق های تجارت و معادن و رئیس اتاق کابل آقای سخی احمد پیمان در کنفرانس بیان می دارد: “۲۵0 میلیون دالر سرمایه تجاران ما تنها در کشور هندوستان از فروشات میوه خشک و سنگ‌های عتیقه و قیمتی مسدود شده است”.
آقای پیمان اظافه می کند که: “فرستادن پول داد و ستد از طریق بانک‌ها ناممکن است، که این تعذیرات زنگ خطر فاجعه اقتصادی را می نوازد”.

قرار معلومات اتاق های تجارت افغانستان ۸۶ کارخانه ادویه سازی دچار کمبود مواد خام است که سکتگی در کنترول کویید ۱۹ و امراض گوناگون به بار آورده.
قابل یاد آوری است که سال گذشته سکتور صحی کشور توانسته بود در بخش کنترول کرونا و خدمات بهداشتی خود کفا باشد.

خبرگزاری توانا
وحیده بیات

مطالب مشابه

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button