افغانستانگزارش ها

سروی پروژه بند سرده تکمیل شد

وزارت اب و انرژی می گوید که سروی دومین پروژه بزرگ به سطح کشور (بند سرده) تکمیل وکارهای عملی ان اغاز گردید. پروژه بند سرده به سطح کشور دومین پروژه بزرگ است که در سال 1346 هـ ش تاسیس و دارای دو کانال چپ و راست است که 76000 جریب زمین را آبیاری می نماید. زمین های آبیاری شده توسط کانال مذکور، %70 ملکیت دولت و باقی مانده آن ملکیت های شخصی میباشد. این وزارت می گوید که در بند سرده از 30 سال گذشته بدینسو کدام کار بازسازی صورت نگرفته است و به تازگی پروژه مذکور توسط حوزه فرعی دریایی ولایت غزنی سروی و پروپوزل آن به کمک مالی سازمان خوراکه جهان (WFP) به موسیسه (HAALO) سپرده شده است. با تکمیل این پروژه (80) قریه که دارای 95000 نفر است از مزایای آن مستفید میگردند و در این پروژه روزانه برای 500 نفر زمینه کار نیز مساعد گردیده است.

خبرگزاری توانا شُمیسا یعقوبی

مطالب مشابه

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button