افغانستان

پیشنهاد فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

به مجلس بزرګ علما وشخصیت های اجتماعی در کابل :
بسم الله الرحمان الرحیم
نخست به نماینده گی از ژورنالیستان و رسانه ها ، علمای گران قدر و شخصیت های اجتماعی را که از سراسر کشور به این مجلس بزرګ تشریف اورده اند خوش آمدید و خیر مقدم ګفته از امارت اسلامی بابت برګذاری این مجلس بزرگ ، سپاسگزاری میکنیم .
از بارگاه ایزد متعال تمنا داریم این نشست بزرگ پیام اور فلاح و رستگاری برای کشور عزیز ما افغانستان باشد.
خورسندیم که پیام و خواستهای مشترک رسانه و ژورنالیستان کشور را خدمت این نشست بزرگ ملی میرسانیم .
آزادی بیان و فعالیت ازاد رسانه ها ، ارزشیست که ملت ها و دولت ها را باهم ۤپیوند داده، زمینه مبارزه در برابر هرگونه فساد و قانون شکنی را فراهم میکند.
برنامه های أګاهی دهی عامه و رساندن پیام به ملت و جامه جهانی بدون رسانه ها امکان پذیر نخواهد بود. از این رو همکاری دو جانبه میان رسانه و حکومت یک امر مهم و ضروری پنداشته می شود.

رسانه ها وژورنالیستان کشور به این نشست بزرګ پیشنهاداتی دارند که حضور شما پیشګش می گردد:
۱ـ طوریکه شما در جریان قرار دارید ، منجمد شدن پول های کشور در بانک های جهانی باعث تضعیف اقتصاد شده ، کار و بار، تجارت، سرمایه ګذاری و در کل فعالیت های اقتصادی را با چالش رو به رو کرده است. که بخش بازار یابی و مارکیتنگ رسانه ها نیز شدیدا اسیب دیده است . از این رو نیاز است تا این نشست بزرګ از جهانیان بخواهد تا پول های منجمد شده کشور را آزاد سازند. و از امارت اسلامی بخواهد تمام تاجران ملی و کمپنی های فعال را تشویق کند تا همکاری های مالی شان را از طریق اشتهارات و همکاری های مالی برنامه ها به ګونه متوازن دوباره آغاز نمایند.
۲ـ از آن جایکه پوشانیدن رو با ماسک ، فعالیت کار کنان قشر اناث رسانه ها را با مشکلات رو به رو ساخته، و این کار سر پیچی آشکار از ارشادات دینی نیز نمیباشد . ازین مجلس بزرګ میخواهیم ، به امارت اسلامی مشوره بدهد تا روی حکم پوشیدن ماسک هنګام ارایه برنامه ها ، تجدید نظر نماید .
۳ـ امارت اسلامی بار ها ګفته که حق دسترسی به اطلاعات را یک ارزش می پندارد و به آن متعهد است. این مجلس بزرګ باید از ایشان بخواهد که تمام دوایر دولتی را مکلف نمایند تا اطلاعات را در اسرع وقت در اختیار خبرنګاران قرار دهند. زیرا نګهداری اطلاعات زمینه را برای پخش افواهات و شایعات مساعد می سازد.
این نشست علما و شخصیت های برجسته باید از امارت اسلامی بخواهد تا جلو خشونت در برابر خبرنګاران را ګرفته . و قاتلین ، زخمی کنندگان ، شکنجه ، آزار و آذیت کننده ګان ژورنالیستان را به اساس عدالت اسلامی محاکمه نماید.
نهاد های ژورنالیستان و رسانه ها ، به عنوان بخشی از جامعه ، از طریق این نشست پیشنهاد می کند، تا امارت اسلامی در تمام کشور دروازه های مکاتب را به روی دانش آموزان دختر باز نماید. تا از یک سو انتقادات پایان یافته و از سوی دیگر جامعه با فاجعه کمبود متخصصان زن رو به رو نشود.
و من الله توفیق
فدراسیون نهاد های ژورنالیستان و رسانه های افغانستان

مطالب مشابه

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to top button