اعتراف نا آگاهانه سیگار

افغانستان جهان گزارش ها
Spread the love

ادارۀ سر مفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان در نتیجۀ ناکامی های حکومت های امریکا و افغانستان فروپاشیدند

سیگار درین گزارش که یک روز قبل به نشر سپرده شده ، از مصرف ۹۰ میلیارد دالر در سکتور امنیتی افغانستان سخن میزند . سیگار درین گزارش برنامه های راهبری امریکا و حکومت گذشته امنیتی حکومت پیشین میداند درافغانستان را سبب اصلی شکست نیرو های امنیتی پیشین میداند..

در گزارش آمده است که امریکا برای این نیروها ششصد هزار میل اسلحه، سه صد طیاره و هشتاد هزار موتر نظامی داده بود، اما ، این نیروها با ان هم در پیشبرد امور بر نیروهای بین المللی متکی بودند.
سیکار که اداره سر مفتش امریکا برای باز سازی افغانستان بود ، پیوسته گزارشاتی از وضعیت اقتصادی ، سیاسی و امنیتی افغانستان ارایه نموده و در ظاهر موضع نقادانه ای در برابر عملکرد و فساد اداری داشته است ، همیشه به گونه ماهرانه کوشیده تا واقعیت ها را به گونه ای تحریف نماید که سیاست های ناکام امریکا را در افغانستان پرده پوشی نموده و فساد اداری وناکار ایی حکومت ها را سبب اصلی فروپاشی معرفی کند اما غافل ازینست که در متن گزارش و گزارش های قبلی این اداره ، از حقایقی پرده بر داشته شده که به هیچ صورت نمیتوان انرا زیر پوشش فساد اداری و دیگر بهانه ها پنهان کرد. .

گزارش های پنتاگون و اداره سیگار حکایت از ان دارد که دونالد ترمپ رییس جمهور پیشین امریکا ، قبل از مذاکرات و توافقات دوحه ، طرح برنده شدن از راه جنگ درافغانستان را پی ریزی و به شدت عملی کرد .سیکار نیز تایید کرده است که در سال ۲۰۱۹ نیروهای امریکایی بر اهداف تحریک طالبان در افغانستان بیش از هفت هزار و چهارصد حملۀ هوایی انجام دادند.

در گزارش سیگار به نقل از مقامات پیشین افغانستان آمده است که این حملات سبب افزایش پیشروی نیروهای اداره کابل شد و آن ها را در بازپس گیری مناطق بیشتر کمک کرد.
سیگار با انکه این گزارش را تهیه و نشر کرده است ، نمی گوید که نیرو های امریکایی و ناتو در سال 2019 پس از بخت ازمایی نظامی و استعمال اخرین قوت جنگی ، بدین نتیجه رسیدند که از راه زور نمیتوان با نیرو های ا.ا. مقابله کرد لذا باید راه های دیگری را جستجو کرد .
دیگر اینکه سیگار مانند گذشته درین گزارش نیز گوشیده است که اسباب شکست نیرو های خارجی درافغانستان را تنها در بعد نظامی واداری جستجو کرده واز فساد و نا هم اهنگی صحبت کند اما این را فراموش کرده و یا هم عمدا میخواهد فراموش کند که نیرو های خارجی و نیرو های امنیتی حکومت پیشین از هیچگونه حمایت مردمی درافغانستان برخوردار نبودند.
سیگار نمیخواهد بگوید که مردم از جهاد در برابر امریکا حمایت میکردند و کمک مردم با مجاهدین ، سبب شکست امریکا و فرو پاشی حکومت متکی به خارجیان شد.
سیگار ازین واقعیت غافل است که گزارشات خودش بیانگر این اصل است که ناتو وامریکا در 2019 به شکست ماموریت شان درافغانستان پی برده و راه فرار ابرومندانه را برای خود جستجو کردند.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *