توهین به پیامبر اسلام، توهین به یک چهار نفوس جهان

مقاله
Spread the love

بسم الله الرحمن الرحیم

توهین به پیامبراسلام توهین به 1.57میلیاردانسان ویا یک چهارم نفوس دنیا است !

پیرامون سخنان سخنگوی حزب بهاراتیاجاناتا در موردپیامبرعزیزاسلام «ص»

17جوزای1401

غلام علی صارم

خوبست در گام نخست بدانیم که حزب بهاراتیاجاناتا یعنی حزب برسر اقتدار هند چگونه حزبی است و چگونه در مدت کمی به این شهرت رسید ومهمترین عامل کسب شهرتش چه بود؟ که اینک دور دوم حاکمیت شان در هند میباشد.

این حزب در سال 1980 تاسیس شد و باروحیه ملی و سوء استفاده از احساسات مردم حمایت خود را از تخریب مسجد بابری اعلان نمودکه شهرتش بین مردم هندو از همین نقطه دشمنی با اسلام آغاز گردید.

قابل ذکر میدانم که شیفتگان قدرت سیاسی همیشه در هرجا از مذهب و اعتقادات مردم به عنوان ابزار رسیدن به قدرت استفاده نموده اند. این حزب نیز که از شاگردان مکتب انگلیسی که سالها در هند ظالمانه حکم راندندمیباشد،

با استفاده از سیاست کهنه انگلیس (تفرقه بیانداز و حکومت کن) باری در 1988تا 2004 قدرت را بدست داشت و اینک دور دوم اقتدارش در هند میباشد که در این دوره نیز تحت حاکمیت ناراندرامودی دستان خود را بخون هزاران نفر مسلمان ساکن این کشور آلوده کردند.

دراین روز ها سخنان خانم شرما و جیندال سخنگویان این حزب که توهین به پیامبر اسلام میباشد بحث برانگیز شده است . خوبست که نخست آنچه را که خانم شرما بیان داشته متذکر شویم ، او در یک مناظره تلویزیونی این اظهارات را داشته است :

«خانم شرما در این مناظره در پاسخ به یکی از شرکت کنندگان مسلمان که بر باورهای هندوها بر “الهه شیوا” انتقاد کرد، گفت که وی نیز می‌تواند بر قرآن و باورهای مسلمانان تمسخر کند. او گفت: “آیا بیانات تمسخر آمیز را بر اسپ پرنده یا تیوری زمین مسطح که در قرآن شما آمده است، شروع کنم؟ شما با یک دختر شش ساله ازدواج می‌کنید و زمانیکه او نه ساله شد با وی مجامعت می‌کنید. کی این کار را کرد؟ پیامبر محمد.”»

https://www.darivoa,com

اولا تکرار میکنم که حزب این خانم (حزب بهاراتیاجاناتا) یک حزب ظاهرا ملی گرا و متعصب و بدبین اسلام است وبرهمین مبنا تاسیس گردیده. و این اندیشه مخصوص خود این حزب است تا بتواند به قدرت برسد والا هندوئیزم و شاخه های منشعب شده از آن که برجسته ترینش آئین های جین، بودا و سیک است و تا آنجا که من با آنها شناخت دارم هیچکدام با این اندیشه پیوندی ندارند. (اینرا اذعان میدارم که آنچه را از این موضوع بعضی از کشور های اسلامی مطرح کردند و سفیران هند را در کشور های خود احضار نموده و گفتند ازنظرمن ایشان در پی بهره برداری سیاسی هستند، من کار ندارم، زیرا آنچه را من میخواهم بگویم غیر از گفته های آنها است.)

ازطرفی اگر سیاسی هم فکر کنیم هندوستان کشوری است که بعد از اندونیزیا و پاکستان بیشترین جمعیت مسلمان را دارا میباشد حدود بیست فیصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل میدهند و از لحاظ نفوس بعد از هندوئیزم دومین دین پرنفوس در هند مسلمانان هستند که چندین برابر سه دین بومی دیگر این کشور میباشد . اما خانم شرما سخنگوی این حزب کشورش را نشناخته به رهبر دینی این جمعیت بزرگی که در کشورش زندگی می کنند وحقی شهروندی که او دارد اینها نیز دارند، توهین نموده .

اینکه در مورد مردم و کشورش کاملا ناشیانه صحبت نموده شکی نیست اما سخنی که بدوراز واقعیت های تاریخی در مورد پیامبر گرامی اسلام ص گفته، این هم بی نهایت ضعف و جهالت او را نشان میدهد و ثابت می نماید که ایشان اصلا چیزی در مورد قرآن، پیامبر و ازدواج او با حضرت عایشه چیزی نمی دانسته و تعصب و جاهلیتی که برای رسیدن به قدرت چشمانش را بسته این جملات را گفته است .

برای این خانم و شریک جرمش “ناوین کمار جیندل” که گفته میشود بخاطر این اهانت از حزب اخراج شده مینویسم که : من هندوئیسم را تقریبا با شاخ و برگهایش می شناسم، اینرا بدانید که دین اسلام تاریخ مستند و دقیق دارد، از نزول اولین آیه تا آخرین آیه اش و اینکه در کجا نازل شده و شآن نزولش چه بوده تاریخ دقیق و مستند دارد. رهبران اکثر گروه ها را مردم فقط خودش را می شناسند اما پیامبر اسلام را مسلمانان وسایر محققین بااجداد و نیاکانش کاملا آشنایی دارند.

بصراحت برایتان بگویم که هیچیک از کتب مقدس شما تاریخ دقیق نداشته و نگارش آن بوسیله کی بوده است معلوم نیست، بعضا در جریان صدهاسال تکمیل شده. بطور مثال مگر شما یا کسی دیگر از علمای دینی تان میدانند که کتاب گیتا در کدام سال و توسط چه کسی بوجود آمد؟ درست که او سخنانی بین کرشنا و شهزاده ارجونا بوده که اینهم بخیالی بیش نمی ماند اما این مجموعه توسط چه کسی جمع آوری و به نگارش درآمده است؟

من میدانم که شما در مورد برهمن ، شیوا و وشنو چه عقیده دارید، ودربنارس بزرگترین معبد را به آلت تناسلی خدای شیوا بناکرده و آنرا می پرستید ولیکن امروز بهترین اثر فلسفی هندوئیسم که فلسفه اوپانیشاد ها است ، بگویید که نگارنده این اثرفلسفی که در واقع ختم ودا ها است، کی بوده و تدوین آن توسط چه کسی میباشد؟

کتابهای ویشنا پرانه ، کتاب منو سمرتی اصلا سرمنشاء تمام منابع دینی شما ودا ها چگونه بمیان آمده ؟

گمان نکنید که آنچه میگویم از سربدبینی و تعصب باشد، من موضوعات زیادی از هندوئیزم رابصورت مقایسوی مطالعه نموده ام و به نظریات جناب شنگره و راما نوجه و دیگر عرفای هند که اکثرآ قایل به یگانگی خدا هستند و موضوع خود ساخته و غیر علمی تناسخ و…….. را قبول ندارند، احترام دارم .

اما متاسفم از اینکه بی نهایت ناشیانه به این مطلب که پیامبر اسلام ص با دخترشش ساله که منظور تان همان عایشه صدیقه است پرداخته و با جسارت بیان داشتید . این کوتاه مطلب را بخوانید و دیگر اینگونه بدور از تحقیق اظهار نظر نکنیدزیرا ما در فارسی مثلی داریم که میگویند: پسته بی مغز اگر لب وا کند رسوا شود.

« سن عایشه«رض» به هنگام ازدواج با رسول الله(ص)

این مساله قبلاً توسط عالم بزرگوار، شیخ جعفر مرتضی العاملی در رسالۀ مجزا به نام «کتاب حدیث الافک» و همچنین در کتاب «الصحیح من سیره النبی الاعظم» بررسی شده و ایشان به این نتیجه رسیده است که عائشه در وقت ازدواج حدود هیجده سال سن داشته است و جناب آقای نیکنام عربشاهی هم در «تاریخ صحیح اسلام»، به این موضوع پرداخته انده؛ جدیداً نیز تاریخ دان مشهور عربستان سعودی، «استاد سهیله زین العابدین حماد» اعلان کرد که: «بنابر محاسبات تاریخی سن عائشه بنت ابی بکر، 10 سال کوچکتر از خواهرش اسماء بوده لذا بنابر قول ترجیحی، او در سن 19 سالگی با حضرت محمد(صلی الله علیه وآله) ازدواج کرده است».

یکی از مسائلی که سن دقیق عایشه صدیقه را در هنگام ازدواج با رسول خدا به اثبات می‌رساند، مقایسه سن او با سن خواهرش اسماء بنت أبی بکر است.

روایات تاریخی حکایت از این دارد که أسماء دختر ابی بکر و همسر زبیر بن عوام27 سال قبل از هجرت متولد شده و 10 سال از عایشه بزرگتر بوده و در سن 100 سالگی به سال 73 هجری در مکه از دنیا رفته است..

در نتیجه عایشه 17 سال قبل از هجرت متولد شده پس به هنگام عقد ازدواج با رسول الله حدود 17 سال و در 19 سالگی به خانه ایشان رفته است.

https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=25&lid=0&catid=22866&mid=2

53918

این مطلب را شما میتوانید در پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله مکارم شیرازی بصورت مفصل بخوانید، اکنون که مشکل ترجمه را هم گوگل حل نموده است .

ما بحث های که در مورد ازدواج در سرزمین شما است آنرا هم میدانیم و چند نمونه ای را برای تان متذکر میشوم البته از باب اینکه بدانید که من آشنا به سرزمین و دین و معتقدات تان هستیم و امیدوارم که آنرا شماتت فکر نکنید زیرا دین ما یعنی اسلام بما اجازه نمی دهد که به عقاید و رسوم کسی توهین نماییم .

رسم چند شوهری کمتر از چند زوجه ای در هندوستان مرسوم است اما به هرحال در بعضی از نقاط این کشور مشاهده می شود. این رسم در میان طبقات “تودا” و “کوتا” از منطقه نیلگریز و طبقه خاشا از منطقه جونان باور و اطراف شهر درادونو در بعضی دیگر از نقاط شمال هند رواج دارد. رسم چند شوهری به دو گونه مختلف است : نوع اول برادری خوانده می شود که تمام شوهر های یک زن برادرهستند. در این نوع از رسم چند شوهری برادر بزرگ تردسترسی بیشتربه زن دارد و فرزندی هم که بدنیا می آید متعلق به همان برادر بزرگتر است. زیرا ازدواج هم در مرحله نخست بوسیله همان برادربزرگ صورت می گیرد. این رسم هم اکنون در منطقه و ایالت «هاریانا» رواج دارد.

دررسم چندشوهری نوع دوم شوهران یک زن با همدیگر رابطه خویشاوندی ندارند. به این ازدواج چندشوهری متفرق می گویند. این نوع ازدواج در میان طبقه نیار درایالت کرالا مرسوم بوده است .

و اما نوع مبتذل ازدواج، به این گزارش توجه نمایید: خانم “مانگلی موندا” دختر18 ساله است که در روستایی در شرق هند زندگی می کند. نشریه the daily mirrorبا انتشار این خبر گزارش داده است که مانگلی با یک سگ ازدواج کرده است .

داماد که سگی ولگرد است با موتر به همرای راننده به مراسم عروسی آورده شده . مهمانان نیز بلافاصله به استقبال او که “شیرو” نام دارد رفته و با دست تشویق و او را تا محل جشن همراهی کردند.

این مراسم با اصرار و پافشاری شورای روستا و به خاطر رفع بلایی که خود دختر و روستا را تهدید می کرد برگزار شد. بزرگان روستا در این رابطه اعلان کردند که اگر این دختر نوجوان حاضر به ازدواج با این حیوان نشود درزندگی باهر مرد دیگر سیاه بخت خواهدشد. به مانگلی قول داده شد که پس از چند ماه خواهد توانست با خیال راحت با یک مرد ازدواج کرده و خوش بخت شود . برای این منظور او باید در طول این مدت هرچه بهتر از حیوان خانگی اش مراقبت کند . این اولین باری نیست که روستائیان هند دختران را مجبور به ازدواج با سگ می کنند. این مراسم به عنوان رفع بلاو خلاصی از چنگال طلسم شیطانی بوده و در برخی از مناطق مسکونی این ناحیه رواج دارد.

ماندا در این رابطه گفت: همسایه های ما به من گفتند که همه دخترانی که همچون من این مراسم دفع بلا را سپری کرده اند، اکنون از شر شیطان و طلسم خلاص شده و با خوشبختی تمام زندگی می کنند. (متن کامل این گزارش را دراین سایت بخوانید:http:Persian.raurr.ru/news)

رسم ساتی (زنده سوزاندن زن در مراسم آتش زدن شوهر مرده اش ) که نه مورد تایید ودا ها است و نه اوپانیشاد ها ، صدها سال جریان نداشت؟ که انگلیس ها آنرا در عصر تسلط خود منع قرار دادند.

بهرصورت ما موارد زیادی را ازاعتقادات و سرزمین شما میدانیم و اینرا شما هم میدانید که با عقلانیت سازگار نیست، داستان های مهاباراتا، داستان رام و سیتا و…… اما من با احترامی که به عقاید همه دارم بخود اجازه نمیدهم که برخلاف دستورات دینی ام چون شما توهین آمیز صحبت نمایم . به مواردی که اشاره نمودم، بدین جهت که شما متوجه شوید که من مثل شما صحبت نمی کنم . من با بحث مفصلی در این مورد آمادگی دارم اما نه با شما زیرا از گفته های تان پیداست که صحبت و آنچه میگویید کاملا ناشیانه است؛ با کس یاکسانی که این مطالب را بخورد شما داده و ازضعف علمی شما سوء استفاده نموده است. من بشما و امثال شما ثابت خواهم کرد که آنچه را بیان داشتید کاملا دروغ ، بدوراز واقعیت و از سرکینه و عقده و سوء استفاده از عقاید عوام هندوهای مظلوم است که از صدها سال به اینطرف از ناحیه شما و امثال شما رنج دیده اند ونهایتا یک ضعف اخلاقی بیش نبوده است. اما بشرطی که این بحث بصورت مستقیم پخش شود و همه بدانند که ما چه میگوییم و بقول معروف «تاسیه روی شود هرکه دراو غش باشد.»والسلام

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *